Test

If you have been directed here directly from another site, we ask that you read our homepage before continuing

Předtím, než začnete s testem, navštivte https://ideraptor.wordpress.com/politicky-kompas-v-kostce, kde najdete článek v češtině, který vám stručně vysvětlí, o čem vlastně The Political Compass je.

Strana 1 z 6

Nejprve začneme s pár otázkami, které se týkají tvého vnímání tvé země a okolního světa.

Je-li ekonomická globalizace nevyhnutelná, měla by pŕedevším sloužit lidstvu, ne zájmům mezinárodních korporací.Svoji zemi bych podporoval za všech okolností, ať už je to správné nebo špatné.Nikdo si nevybírá zemi, v které se narodil, takže je hloupé být na ni hrdý.Naše rasa je v mnohém lepší než ostatní rasy.Nepřítel mého nepřítele je můj přítel.Vojenská akce, která porušuje mezinárodní právo, je někdy oprávněná.V dnešní době jsme svědky znepokujujícího míchání informací a zábavy.translation kindly provided by Yveta Roth