Test

If you have been directed here directly from another site, we ask that you read our homepage before continuing

Страница 1 от 6

За начало, нека видим какво мислите за света като цяло.

Ако икономическата глобализация е неизбежна, то тя трябва да служи на интересите на обществото, а не на интересите на транс-националните корпорации.Винаги ще подкрепям страната си, независимо дали е права или греши.Никой не избира страната, в която да се роди, така че е глупаво да се гордеем с това.Нашата раса има много по-висши качества, в сравнение с останалите раси.Врагът на моя враг е мой приятел.Военните действия, които противоречат на международното право, понякога са оправдани.Притеснително е, че в днешно време информацията се слива с развлеченията.translation kindly provided by Stoqn Gogov